Verksamhetsprogrammet


Senioruniversitetet  publicerar verksamhetsprogrammet två gånger per år


Välkommen till SenU i Norrköping


Senioruniversitetet (SenU) i Norrköping är en studieorganisation som är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Föreningen samverkar med Folkuniversitetet.


Senioruniversitetets vision

Senioruniversitetet ska vara ett självklart val för seniorer som tillsammans med andra vill fortsätta att utveckla sig.


Verksamhetens syfte är att erbjuda medlemmarna meningsfulla aktiviteter efter att man uppnått senioråldern 55 år. SenU ska skapa glädje och gemenskap i kurser, resor, föreläsningar, kulturupplevelser och medlemsträffar.


Senioruniversitetets värdegrund

Värdegrunden är ett förebyggande stöd i strävandet att vara en demokratisk förening.


Övergripande riktlinjer

Värdegrunden omfattar alla som verkar inom Senioruniversitetet och ska genomsyra verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former, där medlemmars önskemål beaktas. Vi står för alla människors lika värde, öppenhet och tolerans. Alla som verkar inom Senioruniversitetet agerar så att inte trakasserier, kränkningar eller diskriminering enligt enligt diskrimineringslagen uppstår.


För att delta i föreningens aktiviteter måste man vara medlem

Nyheter och ändringar i SenU:s program förs fortlöpande in under rubriken "NYHETER" som du finner till höger.


Se även föreningsannonserna i Norrköpings Tidningar och Folkbladet.
Nyheter

 

Filmad föreläsning

Den 15 april anordnade Senioruniversitetet i Norrköping en föreläsning på Cnema.

 

En föreläsning som filmades för att läggas upp på Senioruniversitetets hemsida.

Föreläsningen handlade om Kråka Ringborg och andra original med namn som

Vrinnevi-Pelle, Fia min vän, Svarta Sara och Tempo-Kalle, som funnits i Norrköping.

Föreläsare var historikern Mikael Andersson från Norrköping, som på ett intressant sätt levandegjorde dessa människor som levde i samhällets utkant. Men vilka var de och hur levde de egentligen?

 

Föreläsningen finns nu tillgänglig på länk här nedan.

Publicerat den 29 april 2021

 

Publicerat 14 november 2020

Senaste inlagda kurser