Föreläsningar
Resor
Bio
Soppluncher
Medlemsmöten
Studiebesök
Föreläsningar

Föreläsningar

Varje termin ges ett antal föreläsningar med varierat innehåll, exempelvis aktuell samhällsdebatt, historiskt eller en populärvetenskaplig föreläsning.

 

Entréavgiften är 100 kr. Tidig anmälan rekommenderas då antalet platser är begränsade.

 

De filmade föreläsningarna från Uppsala som visas på Cnema, kommer att fortsätta. 

 

Deltagande förutsätter medlemskap.


Resor
Bio
Soppluncher
Medlemsmöten
Studiebesök