011-474 12 47

Telefontid:

Måndag - torsdag 10.00-12.00

 

LOGGA IN PÅ MIN SIDA

Telefon 011-474 12 46 och 011-474 12 47

Telefontid måndag - torsdag klockan 10 - 12

senu.nkpg@folkuniversitetet.se

Bankgiro 5076-4638

© 2015 |  Webbproduktion: BalkoMedia

SeniorUniversitetet

Kvarngatan 34

602 40 Norrköping

Deltagande i alla SenU:s aktiviteter förutsätter medlemskap. Alla fyllda 55 år, pensionärer eller sammanboende med medlem är välkomna att söka medlemskap.

För att registrera dig som ny medlem behöver vi de personuppgifter som framgår av anmälningsblanketten.

Föreningen har idag cirka 1750 medlemmar.

MEDLEMSKAP

BLI MEDLEM

Anmälan för medlemskap i SeniorUniversitetet (SenU) i Norrköping.

 

Medlemsavgiften är 150:-. Betalas efter att faktura erhållits.

För de som tillkommer som nya  medlemmar 1 oktober - 31 december 2018, gäller medlemsavgiften även för hela 2019.

 

Föreningen hälsar dig hjärtligt välkommen!

 

 
X

Lösenord:

Fel lösenord!