Medlemskap

Deltagande i alla SenU:s aktiviteter förutsätter medlemskap. Alla som är fyllda 55 år eller är sammanboende med medlem är välkomna att söka medlemskap.


För att registrera dig som ny medlem behöver vi de personuppgifter som framgår av anmälningsblanketten.


Senioruniversitetet värnar om din personliga integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Folkuniversitetet är ansvariga enligt GDPR för dina personuppgifter när du har anmält dig och deltar i någon av de kurser som anordnas i samverkan med Senioruniversitetet.


Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen gå in på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida:  Klicka här för att se lagen.


Föreningen har idag drygt 1 300 medlemmar.

Bli medlem

Anmälan för medlemskap i Senioruniversitetet (SenU) i Norrköping.


Medlemsavgiften är 200 kronor per år och betalas efter att faktura erhållits.

För de som tillkommer som nya  medlemmar mellan den 1 oktober och 31 december  innevarande år, gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

   

Föreningen hälsar dig hjärtligt välkommen!