011-474 12 47

Telefontid:

Måndag - torsdag 10.00-12.00

 

Telefon 011-474 12 46 och 011-474 12 47

Telefontid måndag - torsdag klockan 10 - 12

senu.nkpg@folkuniversitetet.se

Org.nr 825003-2748

© 2015 |  Webbproduktion: BalkoMedia

SeniorUniversitetet

St Persgatan 95

602 33 Norrköping

Att resa är att uppleva, lära, bredda sin syn på människor, miljöer eller i största allmänhet få perspektiv på tillvaron och kanske omdana tänkandet överhuvud taget. Den sociala samvaron är också något som du får nästan gratis. Du träffar människor som du redan känner eller får nya kontakter. Den som reser behöver aldrig  känna sig riktigt ensam. Man träffar alltid någon att utbyta tankar med.

 

SenU gör både en- och flerdagarsresor beroende på resmål. SenU:s målsättning är att skapa resor och studiebesök som ska intressera en tillräckligt stor grupp för att få resan bärkraftig. SenU:s medlemmar kan ha varierande önskningar om resmål och idéer tas gärna emot och om möjlgt försöker SenU tillgodose önskemålen.

 

SenU - ingen resebyrå eller annat reseföretag - planerar rese- och studiebesöks-verksamheten. SenU arbetar ideellt och försöker göra resan med bästa möjliga kvalitet så billig och  som möjligt.

 

Läs mer i programmet hur du anmäler dig till  resor och studiebesök.

 

Välkommen att resa med oss i SeniorUniversitetet!

 

 

RESOR OCH STUDIEBESÖK

SeniorUniversitetet

Kvarngatan 34

602 40 Norrköping

 
X

Lösenord:

Fel lösenord!