Verksamhetsprogrammet


Senioruniversitetet  publicerar verksamhetsprogrammet två gånger per år


Välkommen till SenU i Norrköping


Senioruniversitetet (SenU) i Norrköping är en studieorganisation som är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Föreningen samverkar med Folkuniversitetet.


Senioruniversitetets vision

Senioruniversitetet ska vara ett självklart val för seniorer som tillsammans med andra vill fortsätta att utveckla sig.


Verksamhetens syfte är att erbjuda medlemmarna meningsfulla aktiviteter efter att man uppnått senioråldern 55 år. SenU ska skapa glädje och gemenskap i kurser, resor, föreläsningar, kulturupplevelser och medlemsträffar.


Senioruniversitetets värdegrund

Värdegrunden är ett förebyggande stöd i strävandet att vara en demokratisk förening.


Övergripande riktlinjer

Värdegrunden omfattar alla som verkar inom Senioruniversitetet och ska genomsyra verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former, där medlemmars önskemål beaktas. Vi står för alla människors lika värde, öppenhet och tolerans. Alla som verkar inom Senioruniversitetet agerar så att inte trakasserier, kränkningar eller diskriminering enligt enligt diskrimineringslagen uppstår.


För att delta i föreningens aktiviteter måste man vara medlem

Nyheter och ändringar i SenU:s program förs fortlöpande in under rubriken "NYHETER" som du finner till höger.


Se även föreningsannonserna i Norrköpings Tidningar och Folkbladet.
Nyheter

 

Publicerat 16 september 2021

Höstens konstföreläsningar 2021

Med anledning av att nuvarande restriktioner upphör kommer kursen att ges på plats med två föreläsningar den 12 oktober och 9 november kockanl 10.00 - 12.00.

 

Läs mer om innehållet i vårt program för

hösten 2021.

 

Plats: Norrköpings Konstmuseum, Kristinaplatsen.

 

Anmäl dig på vår hemsida eller blankett i programmet.

 

Frågor besvaras av kontoret på telefon

011- 474 12 47 mellan klockan10.00 – 12.00, måndag – torsdag.

 

 

Publicerat 15 september 2020
Publicerat den 9 september 2021
Publicerat 30 augusti 2021
Publicerat 26 augusti 2020
Publicerat den 29 april 2021
Publicerat 16 november 2020