Verksamhetsprogrammet


Senioruniversitetet  publicerar verksamhetsprogrammet två gånger per år


Välkommen till SenU i Norrköping


Senioruniversitetet (SenU) i Norrköping är en studieorganisation som är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Föreningen samverkar med Folkuniversitetet.


Senioruniversitetets vision

Senioruniversitetet ska vara ett självklart val för seniorer som tillsammans med andra vill fortsätta att utveckla sig.


Verksamhetens syfte är att erbjuda medlemmarna meningsfulla aktiviteter efter att man uppnått senioråldern 55 år. SenU ska skapa glädje och gemenskap i kurser, resor, föreläsningar, kulturupplevelser och medlemsträffar.


Senioruniversitetets värdegrund

Värdegrunden är ett förebyggande stöd i strävandet att vara en demokratisk förening.


Övergripande riktlinjer

Värdegrunden omfattar alla som verkar inom Senioruniversitetet och ska genomsyra verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former, där medlemmars önskemål beaktas. Vi står för alla människors lika värde, öppenhet och tolerans. Alla som verkar inom Senioruniversitetet agerar så att inte trakasserier, kränkningar eller diskriminering enligt enligt diskrimineringslagen uppstår.


För att delta i föreningens aktiviteter måste man vara medlem

Nyheter och ändringar i SenU:s program förs fortlöpande in under rubriken "NYHETER" som du finner till höger.


Se även föreningsannonserna i Norrköpings Tidningar och Folkbladet.
Nyheter

 

Publicerat den 17 oktober 2021

Sista chansen

Det finns platser kvar till Senioruniversitetets 25 års jubileum på Folkborgen den 21 november. Se mer information om jubiléet i höstprogrammet.

 

Torsdagen den 21 oktober är sista dagen att anmäla sig.

 

Anmäla sker via Min sida eller så kan du ringa till kontoret måndag - torsdag mellan klockan 10.00 - 12.00 på telefon 011 - 474 12 47.

 

STYRELSEN

 

 

Publicerat 10 oktober 2021
Publicerat den 4 oktober 2021
Publicerat 16 september 2021
Publicerat den 9 september 2021
Publicerat den 29 april 2021
Publicerat 16 november 2020